print rss Bookmark and Share

XXVII Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista

21.02.2013.

XXVII Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista održano je u organizaciji Instituta PKB Agroekonomik tokom dva radna dana 20. i 21. 02. 2013. godine uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Savetovanje je održano u svečanoj Sali PKB Korporacije u Padinskoj Skeli.

Skup je otvorio Direktor Instituta akademik Nenad Đurić, zatim su skup pozdravili predstavnici Naučnih Instituta iz Novog Sada, Zemun Polja, Instituta za ekonomiku poljoprivrede, predstavnici Poljoprivrednih fakulteta iz Zemuna i Novog Sada, kao i predstavnici privredne Komore Beograda i Zadružnog Saveza Srbije. Radno predsedništvo zasedalo je u sastavu: prof. dr Đorđe Glamočlija, Akademik Drago Cvijanović, Dr Mile Ivanović, Dr Snežana Janković, Dr Nikola Hristov.

Prvi dan rada skupa 20.02.2013. g. bio je posvećen ratarskim i povrtarskim kulturama. Kroz prezentovane radove prikazana su najnovija naučna dostignuća iz oblasti ratarstva, povrtarstva, zaštite bilja, kao i radovi o sagledavanju i tumačenju svih ekonomskih aspekata u domenu biljne proizvodnje.

U toku prvog radnog dana saopšteno je ukupno 30 naučnih radova, usmeno je saopšteno 16 radova a u vidu postera 14 radova. Izloženi radovi bili su o sledećim kulturama: pšenica, tritikale, kukuruz, soja, heljda, dinja, žalfija i travne kulture.

Predstavnici Agroekonomika prezentovali su radove o pšenici i kukuruzu.

Akademik Nenad Đurić izneo je najvažnije rezultate analizirajući prinos zrna i kvalitet brašna sorata ozime pšenice PKB Agroekonomik. Sorta sa najstabilnijim prinosom i dobrim kvalitetom zrna je sorta pšenice Talas. Domaće sorte pšenice su u visini prinosa zrna po hektaru ujednačene i daleko boljeg kvaliteta brašna od stranih sorata.

Nada Erić, dipl.inž., je kroz svoj rad o tolerantnosti PKB hibrida kukuruza na sušu istakla rezultate ogleda ispitivanih hibrida i na osnovu dobrih rezultata sa terena preporučila je setvu hibrida Kondora fao 400, Spartaka fao500, Maksima fao 650 i Rubina fao 650.

Na osnovu rezultata sa terena i preporuke od strane Savetodavne i stručne službe Jagodina odlukom Organizacionog odbora savetovanja dodeljena je nagrada poljoprivrednom proizvođaču Radiši Radisavljeviću za postignute prinose setvom PKB hibrida u okolini Despotovca u 2012. godini.

Radovi iz oblasti zaštite bilja bili su posvećeni savremenim aspektima borbe protiv bolesti i štetočina gajenih biljaka. Dva rada bila su iz oblasti ekonomike poljoprivredne proizvodnje, pri čemu je naglašena važnost da poljoprivredni proizvodi moraju biti: konkurentni, kvalitetni, da moraju imati količinu i kontinuitet na tržištu naročito kada je u pitanju ozbiljno nastupanje kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Rad savetovanja pomogli su mnogobrojni sponzori. Svim učesnicima Savetovanja omogućena je prilika da nakon svakog izloženog rada postave kraća pitanja, a nakon svih izloženih radova otvorena je diskusija. U diskusiji iznetih rezultata učešće je uzeo veliki broj naučnih radnika i poljoprivrednih proizvođača. 

 

Savetovanje dan 1

KLIKOM NA SLIKU PREGLEDAJTE SVE SLIKE SA SAVETOVANJA DAN 1

 

U toku drugog radnog dana 21.02.2013.g. saopšteni su rezultati iz oblasti stočarske proizvodnje i veterinarske medicine. Ukupno je usmeno saopšteno 23 rada a 1 rad je prikazan u vidu poster sekcije. Tokom drugog radnog dana skup je otvorio akademik Nenad Đurić, zatim su skup pozdravili predstavnici Instituta za stočarstvo, Veterinarskog i Poljoprivrednog fakulteta. Radno predsedništvo zasedalo je u sastavu: Prof.dr Cvijan Mekić, Prof. dr Jovan Bojkovski, Dr Tihomir Kasalica.

Radovi su bili vezani za govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, gajenje živine, kao i za gajenje divljači i proizvodnju šarana. Najveći broj radova bio je vezan za govedarsku proizvodnju. Posebno značajne teme bile su vezane za ishranu, koja predstavlja jedan od najznačajnijih činilaca u odgajivanju mlečnih goveda. S obzirom da su predviđanja naučnika nepovoljna kada je u pitanju problem globalnog zagrevanja, jedan od zaključaka skupa je da se nepovoljni efekti suše, kakva je bila 2012. godine, mogu preduprediti primenom novih hraniva kao što su silaža dobijena od strnih žita.

Za ispoljavanje genetskog potencijala za visoku proizvodnju domaćih životinja značajni su dobro zdravlje i reprodukcija, što je naglašeno kroz radove vezane za veterinarsku medicinu.

Istaknut je i značaj ekologije u poljoprivredi, budući da su savremena nauka i tehnika dale mogućnosti čoveku da menja prirodnu sredinu i usmerava njenu evoluciju.

U oblasti stočarske proizvodnje postignuti su značajni rezultati u ispoljavanju genetskog potencijala za visoku proizvodnju ali i dalje su otvorena značajna pitanja u pravcu daljeg unapređenja a to će doprineti i dobar menađžment i poboljšanjem ishrane, zdravlja i reprodukcije.

 

Savetovanje dan 2

 KLIKOM NA SLIKU PREGLEDAJTE SVE SLIKE SA SAVETOVANJA DAN 2