print rss Bookmark and Share

Prezentacija Ruski Krstur 13/02/2013

13.02.2013.

Prezentacija PKB hibrida održana 13.02.2013 u Zanatskom domu u Ruskom Krsturu sa početkom u 10 h. Domaćin STR POLJOHIT Ruski Krstur.
Prezentaciju održao Ansar Dolmagić i saradnici.