print rss Bookmark and Share

Poziv za učešće na XXVII Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista

07.12.2012.

Prvo obaveštenje
 
 
Poštovane kolege,
 
Obaveštavamo Vas da INSTITUT PKB “AGROEKONOMIK” priprema XXVII Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista koje će se održati 20. i 21. februara 2013 godine u velikoj sali Poljoprivredne Korporacije Beograd u Padinskoj Skeli.
 
Cilj Savetovanja je da se naučna javnost kao i proizvođači upoznaju sa najnovijim aktuelnim saznanjima i rezultatima istraživanja kao i primenom novih tehnologija i tehničkih rešenja u poljoprivrednoj proizvodnji. Na Savetovanju će se prezentovati radovi iz oblasti: ratarstva i povrtarstva, stočarstva i veterinarstva, zaštite bilja, mehanizacije i tehnologije prerade biljnih i animalnih proizvoda.
 
Osim usmenog izlaganja, autori svoje radove mogu prikazati i putem postera.
 
Prijava radova treba da sadrži:
 
naslov rada,
imena i prezimena svih autora, njihove titule i naziv organizacije u kojima rade,
e-mail prvog autora.
 
Prijavu radova dostaviti do 14.11.2012 godine na e-mail institut-pkb@hotmail.com. sa naznakom „Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista 2013“. Prihvaćeni radovi biće recenzirani i objavljeni u Zborniku naučnih radova (M 53 = 1).
Radove u celosti dostaviti do 20.01.2013.god.
Dodatne informacije možete dobiti od dr Divne Simić, na tel. 011/8871-176; 011/8871-550 mob.tel. 062/8035369 ili preko e-mail-a Instituta: institut-pkb@hotmail.com.
 
 
Srdačan pozdrav
Padinska Skela
Institut PKB Agroekonomik
DIREKTOR
Mr Nenad Đurić