print rss Bookmark and Share

Rezultati demoogleda u Medveđi

15.10.2012.

U Medveđi kod proizvođača Radiše Radisavljevića 17.09.2012 obavljena je berba i merenje demoogleda sa PKB hibridima.

 

Zastupljeni hibridi: Zlatar, Staniša, Kristal, Kondor, Dukat, Srećko, Dijamant, Rubin, Maksim

Datum setve: 12.04.2012

Datum branja: 17.09.2012

Površina: Svaki hibrid po 1,0ha

Đubrenje: Zaorano 300kg/ha NPK (15:15:15); predsetveno 250kg UREA

Navodnjavanje: Bez navodnjavanja

 

* REZULTATI *

 

Redni broj

Hibrid

Vlaga (%)

Prinos zrna sa 14% vlage (kg/ha)

1

ZLATAR

12,5

8.496

2

STANIŠA

13,6

9.142

3

KRISTAL

16,8

8.127

4

KONDOR

14,0

8.610

5

DUKAT

18,8

10.056

6

SREĆKO

18,0

10.250

7

DIJAMANT

17,6

12.025

8

RUBIN

17,8

8.793

9

MAKSIM

15,1

12.291