Stočarstvo


Odeljenje za stočarstvo je Regionalna odgajivačka organizacija, koja sprovodi Glavne odgajivačke programe u stočarstvu u pet opština grada Beograda: Palilula, Novi Beograd, Zemun, Surčin i Obrenovac.


Pored sprovodjenja Odgajivačkih programa, Odeljenje za stočarstvo se bavi i naučnoistraživačkim radom, sa posebnim naglaskom na primeni savremenih naučnih dostignuća u mlečnom govedarstvu. Na osnovu višedecenijskog iskustva, kvalitenih i primenjivih rezultata, stručnjaci Odeljenja za stočarstvo, sami ili u saradnji sa stručnjacima drugih Instituta i Fakulteta spremni su da se uhvate u koštac sa problemima i velikih i malih stočarskih farmi širom Srbije, pružanjem konsaltinga u sledećim oblastima:

 

  • sagledavanje i rešavanje postojeće problematike u proizvodnji
  • konsalting u ishrani i pripremi stočne hrane
  • ocena tipa i klasiranje krava i junica
  • izrada individualnih planova osemenjavanja
  • superkontrola produktivnosti i vodjenja matične evidencije
  • pomoć za učešće na konkursima Ministarstva poljoprivrede RS
  • odabir grla i pomoć pri organizaciji izložbi i sajmova
  • edukaciji proizvodjača putem predavanja, radionica i seminara