Kulture » Strna žita » Tritikale » print

PKB VOŽD

PKB VOŽD

OZIMA SORTA TRITIKALEA


Preporuka

Veoma dobra sorta za primenu u stočnoj ishrani. Sorta za gajenje u ekstenzivnim uslovima i na izuzetno visokim nadmorskim visinama.

Morfološke karakteristike

Moguænost bokenja: Velika
Visina biljake: visoka ( 90 – 110 cm )
Klas: cilindričan, bez osja sa jakim rudimentima
Zrno: krupno, izduženo, crvene boje
Klasanje/zrenje: srednje rano/srednje rano

Prinos

Prinos: Visok-vrlo visok (6.000-10.000 kg/ha )
Gustina kod žetve: visoka (450-550 klasova/m2)
Masa 1000 zrna: velika (45-50 gr)

Korišæenje fungicida

Za ostvarenje visokih prinosa, preporučuje se u fazi klasanja najmanje jedan tretman fungicidima.

Kvalitativni pokzatelji

Hektolitarska težina: Velika 78-82 kg
Sadržaj proteina: Visok 15-18 %
Vlažni gluten: Visok > 32 %
Kvalitetna grupa: Odlična - I klasa

Norma setve

Norma setve u normalnim uslovima: 280-300 kg/ha

Ðubrenje

Kompleksna NPK
u odnosu 2:1:1
Azot 100-150 kg aktivne materije/ha u zavisnosti od preduseva i stepena snabdevenosti zemljišta azotom

Otpornost

NA MRAZ Vrlo dobra
NA POLEGANJE Vrlo dobra
NA SUŠU Odlična
NA TOPLOTNI UDAR Vrlo dobra
NA ŠTUROST ZRNA Vrlo dobra

Otpornost na bolesti

Pepelnica (Erysiphe graminis) Otporna
Fuzarioza (Fusarium spp.) Otporna
Lisna rða (Puccunia Recondita) Tolerantna
Stabljišna rða (Puccinia graminis) Tolerantna
Žuta rða (Puccinia Striiformis) Tolerantna
Pegavost lista (Septoria tritici) Vrlo tolerantna