Kulture » Strna žita » Pšenica » print

PKB TALAS

PKB  TALAS

OZIMA SORTA PŠENICE
POBOLJŠIVAČ TIPA A2 – A1

Visok i konstantan prinos, poseban kvalitet zrna i ekonomska efikasnost gajenja su samo neke od osobina koju ovu sortu čine cenjenom kod proizvođača.


Preporuka

Sorta za gajenje u uslovima intezivne proizvodnje, na dubokim zemljištima sa visokim sadržajem humusa, kao i u regionima sa dovoljnim količinama padavina. U takvim uslovima ispoljava maksimalne prinose.

Morfološke karakteristike

Moguænost bokenja: Velika
Visina biljake: Niža (68 – 78 cm)
Klas: bez osja, bele boje pri zrenju
Zrno: okruglasto, srednje krupno, crvene boje
Klasanje/zrenje: kasno/srednje

Prinos

Prinos: Visok-vrlo visok 5.300-10.000 kg/ha
Gustina kod žetve: Visoka (700-800 klasova/m2)
Masa 1000 zrna: Srednja (40-43 gr)

Korišæenje fungicida

Za ostvarenje visokih prinosa, preporučuje se u fazi klasanja najmanje jedan tretman fungicidima.

Kvalitativni pokzatelji

Hektolitarska težina: Velika: 82-85 kg
Sadržaj proteina: Srednji: 13-14 %
Vlažni gluten: Visok: 28-36 %
Kvalitetna grupa: Odlična: A2-A1

Norma setve

Norma setve u normalnim uslovima: 260 - 280 kg/ha

Ðubrenje

Kompleksna NPK
u odnosu 2:1:1
Azot 100-150 kg a.m./ha u zavisnosti od preduseva i stepena snabdevenosti zemljišta azotom.

Otpornost

NA MRAZ Odlična
NA POLEGANJE Odlična
NA SUŠU Odlična
NA TOPLOTNI UDAR Vrlo dobra
NA ŠTUROST ZRNA Odlična

Otpornost na bolesti

Pepelnica (Erysiphe graminis) Otporna
Fuzarioza (Fusarium spp.) Otporna
Lisna rða (Puccunia Recondita) Otporna
Stabljišna rða (Puccinia graminis) Otporna
Žuta rða (Puccinia Striiformis) Otporna
Pegavost lista (Septoria tritici) Vrlo tolerantna