Kulture » Strna žita » Pšenica » print

PKB PAHULJICA

PKB PAHULJICA

OZIMA SORTA BELE PŠENICE
SORTA ZA KUVANJE TIPA B2

Sorta sa izrazito dugim klasom, krupnim i belim zrnom što je čini odluičnom sortom za kuvanje.


Preporuka

Prinosna sorta za ekstenzivno gajenje na slabijim tipovima zemljišta i višim nadmorskim visinama.

Morfološke karakteristike

Moguænost bokenja: Velika
Visina biljake: Visoka (90 – 100 cm)
Klas: bez osja, dugačak, rastresit i bele boje pri zrenju
Zrno: krupno, izduženo i bele boje
Klasanje/zrenje: srednje rano

Prinos

Prinos: Visok-vrlo visok (4.500-7.500 kg/ha )
Gustina kod žetve: visoka (550-600 klasova/m2)
Masa 1000 zrna: visoka (47-51 gr)

Korišæenje fungicida

Za ostvarenje visokih prinosa, preporučuje se u fazi klasanja najmanje jedan tretman fungicidima.

Kvalitativni pokzatelji

Hektolitarska težina: Srednja: 79-82 kg
Sadržaj proteina: Srednji: 14-15 %
Vlažni gluten: Visok: 24-26 %
Kvalitetna grupa: Odlična: B2 (sorta za kuvanje)

Norma setve

Norma setve u normalnim uslovima: 500-550 k.zr./ m2 - 260 - 280 kg/ha

Ðubrenje

Kompleksna NPK
u odnosu 2:1:1
Azot 100-150 kg a.m./ha u zavisnosti od preduseva i stepena snabdevenosti zemljišta azotom

Otpornost

NA MRAZ Vrlo dobra
NA POLEGANJE Dobra
NA SUŠU Odlična
NA TOPLOTNI UDAR Vrlo dobra
NA ŠTUROST ZRNA Dobra

Otpornost na bolesti

Pepelnica (Erysiphe graminis) Vrlo tolerantna
Fuzarioza (Fusarium spp.) Vrlo tolerantna
Lisna rða (Puccunia Recondita) Vrlo tolerantna
Stabljišna rða (Puccinia graminis) Vrlo tolerantna
Žuta rða (Puccinia Striiformis) Vrlo tolerantna
Pegavost lista (Septoria tritici) Vrlo tolerantna