Kulture » Strna žita » Pšenica » print

PKB LEPOKLASA

PKB LEPOKLASA

OZIMA SORTA PŠENICE
ODLIČNA HLEBNA SORTA TIPA B1 – A2

Sorta za gajenje u aridnim i semiaridnim područjima.


Preporuka

Izuzetno dobra sorta za hlebna peciva u mlinsko pekarskoj industriju.

Morfološke karakteristike

Moguænost bokenja: Slaba
Visina biljake: srednja ( 70 – 80 cm )
Klas: bez osja i bele boje pri zrenju
Zrno: okruglo, crvene boje
Klasanje/zrenje: srednje rano/srednje rano

Prinos

Prinos: Visok-vrlo visok (5.500-8.000 kg/ha )
Gustina kod žetve: visoka (650-750 klasova/m2)
Masa 1000 zrna: visoka (42-46 gr)

Korišæenje fungicida

Za ostvarenje visokih prinosa, preporučuje se u fazi klasanja najmanje jedan tretman fungicidima.

Kvalitativni pokzatelji

Hektolitarska težina: Visoka 82-86 kg
Sadržaj proteina: Visok 13-15 %
Vlažni gluten: Visok 29-34 %
Kvalitetna grupa: Odlična B1-A2

Norma setve

Norma setve u normalnim uslovima: 260 - 280 kg/ha

Ðubrenje

Kompleksna NPK
u odnosu 2:1:1
Azot 100-150 kg a.m./ha u zavisnosti od preduseva i stepena snabdevenosti zemljišta azotom

Otpornost

NA MRAZ Vrlo dobra
NA POLEGANJE Vrlo dobra
NA SUŠU Odlična
NA TOPLOTNI UDAR Odlična
NA ŠTUROST ZRNA Odlična

Otpornost na bolesti

Pepelnica (Erysiphe graminis) Vrlo tolerantna
Fuzarioza (Fusarium spp.) Osetljiva
Lisna rða (Puccunia Recondita) Tolerantna
Stabljišna rða (Puccinia graminis) Tolerantna
Žuta rða (Puccinia Striiformis) Tolerantna
Pegavost lista (Septoria tritici) Tolerantna