Kulture » Strna žita » Pšenica » print

PKB ARENA

PKB  ARENA

OZIMA SORTA PŠENICE
POBOLJŠIVAČ TIPA A2 – B1

Rana sorta, visoke produktivnosti ispoljene iz maksimalnog genetskog potecijala, za setvu na svim tipovima zemljišta različite plodnosti.


Preporuka

Sorta za setvu sa minimalnom količinom semena u sušnim regionima, gde veoma dobro ispoljava svoju visoku toleranciju na sušu.

Morfološke karakteristike

Moguænost bokenja: Velika
Visina biljake: Srednja (70 – 80 cm)
Klas: bez osja, bele boje pri zrenju
Zrno: okruglasto, sitno, crvene boje
Klasanje/zrenje: rano/rano

Prinos

Prinos: Visok-vrlo visok (5.200-7.600 kg/ha )
Gustina kod žetve: visoka (600-700 klasova/m2)
Masa 1000 zrna: niža (37-40 gr)

Korišæenje fungicida

Za ostvarenje visokih prinosa, preporučuje se u fazi klasanja najmanje jedan tretman fungicidima.

Kvalitativni pokzatelji

Hektolitarska težina: Velika 82-86 kg
Sadržaj proteina: Srednji: 13-14 %
Vlažni gluten: Visok: 31-37 %
Kvalitetna grupa: Odlična: A2

Norma setve

Norma setve u normalnim uslovima: 230 - 260 kg/ha

Ðubrenje

Kompleksna NPK
u odnosu 2:1:1
Azot 100-150 kg a.m./ha u zavisnosti od preduseva i stepena snabdevenosti zemljišta azotom

Otpornost

NA MRAZ Vrlo dobra
NA POLEGANJE Odlična
NA SUŠU Odlična
NA TOPLOTNI UDAR Odlična
NA ŠTUROST ZRNA Odlična

Otpornost na bolesti

Pepelnica (Erysiphe graminis) Otporna
Fuzarioza (Fusarium spp.) Otporna
Lisna rða (Puccunia Recondita) Vrlo tolerantna
Stabljišna rða (Puccinia graminis) Vrlo tolerantna
Žuta rða (Puccinia Striiformis) Vrlo tolerantna
Pegavost lista (Septoria tritici) Tolerantna