Kulture » Strna žita » Pšenica » print

BG MERKUR

BG MERKUR

OZIMA SORTA PŠENICE
HLEBNA SORTA TIPA B2 – B1

Srednje-kasna intezivna sorta sa visokim stepenom adaptabilnosti na najrazličitije pedoklimatske uslove I sa posebanim biološkim potencijalom u pogledu visine postignutog prinosa.


Preporuka

Sorta sa srednjim kvalitetom zrna, visoke otpornosti prema niskim temperaturama, namenjena za gajenje na velikim ravničarskim površinama radi ostvarenja maksimalnih prinosa.

Morfološke karakteristike

Moguænost bokenja: Srednja
Visina biljake: Srednja (62 – 76 cm)
Klas: bez osja, sa izraženim rudimentima, bele boje pri zrenju
Zrno: srednje krupnoće, crvene boje
Klasanje/zrenje: srednje kasno/kasno

Prinos

Prinos: Visok-vrlo visok (5.500-8.400 kg/ha)
Gustina kod žetve: visoka (650-700 klasova/m2)
Masa 1000 zrna: srednja (42-45 gr)

Korišæenje fungicida

Za ostvarenje visokih prinosa, preporučuje se u fazi klasanja najmanje jedan tretman fungicidima

Kvalitativni pokzatelji

Hektolitarska težina: Velika 79-84 kg
Sadržaj proteina: Visok 14-15 %
Vlažni gluten: Dobar 28-32 %
Kvalitetna grupa: Dobra B2-B1

Norma setve

Norma setve u normalnim uslovima: 270 - 300 kg/ha

Ðubrenje

Kompleksna NPK
u odnosu 2:1:1
Azot 100-150 kg a.m./ha u zavisnosti od preduseva i stepena snabdevenosti zemljišta azotom

Otpornost

NA MRAZ Odlična
NA POLEGANJE Odlična
NA SUŠU Odlična
NA TOPLOTNI UDAR Vrlo dobra
NA ŠTUROST ZRNA Vrlo dobra

Otpornost na bolesti

Pepelnica (Erysiphe graminis) Vrlo tolerantna
Fuzarioza (Fusarium spp.) Vrlo tolerantna
Lisna rða (Puccunia Recondita) Otporna
Stabljišna rða (Puccinia graminis) Otporna
Žuta rða (Puccinia Striiformis) Otporna
Pegavost lista (Septoria tritici) Otporna