Kulture » Strna žita » Pšenica » print

BG CARICA

BG CARICA

OZIMA SORTA PŠENICE
HLEBNA SORTA TIPA B1 – A2


Preporuka

Namenska sorta za gajenje na niskim I vlažnim terenima gde ispoljava svoje najbolje osobine I ostvaruje maksimalne prinose.

Morfološke karakteristike

Moguænost bokenja: Velika
Visina biljake: niža ( 60 – 75 cm )
Klas: bez osja, bele boje pri zrenju
Zrno: krupno, izduženo, crvene boje
Klasanje/zrenje: srednje rano/srednje rano

Prinos

Prinos: Visok-vrlo visok (5.500-8.000 kg/ha )
Gustina kod žetve: visoka (650-750 klasova/m2)
Masa 1000 zrna: visoka (45-49 gr)

Korišæenje fungicida

Za ostvarenje visokih prinosa, preporučuje se u fazi klasanja najmanje jedan tretman fungicidima.

Kvalitativni pokzatelji

Hektolitarska težina: Velika 81-86 kg
Sadržaj proteina: Visok 14-15 %
Vlažni gluten: Visok: 30-36 %
Kvalitetna grupa: Odlična B1-A2

Norma setve

Norma setve u normalnim uslovima: 270 - 290 kg/ha

Ðubrenje

Kompleksna NPK
u odnosu 2:1:1
Azot 100-150 kg a.m./ha u zavisnosti od preduseva i stepena snabdevenosti zemljišta azotom

Otpornost

NA MRAZ Vrlo dobra
NA POLEGANJE Odlična
NA SUŠU Odlična
NA TOPLOTNI UDAR Vrlo dobra
NA ŠTUROST ZRNA Vrlo dobra

Otpornost na bolesti

Pepelnica (Erysiphe graminis) Vrlo tolerantna
Fuzarioza (Fusarium spp.) Vrlo tolerantna
Lisna rða (Puccunia Recondita) Tolerantna
Stabljišna rða (Puccinia graminis) Tolerantna
Žuta rða (Puccinia Striiformis) Tolerantna
Pegavost lista (Septoria tritici) Osetljiva