Kulture » Strna žita » Ječam » print

PKB PIVAN

PKB PIVAN

OZIMA SORTA PIVSKOG JEČMA


Preporuka

Izuzetno prinosna sorta sa kvalitetnim i ujednačenim zrnom, sa učešćem I klase zrna od preko 90%, sa odličnim tehnološkim osobinama slada što ga čini veoma prikladnim za upotrebu u pivskoj industriji.

Morfološke karakteristike

Moguænost bokenja: Velika
Visina biljake: srednja ( 78 – 87 cm )
Klas: dvoredi, sa osjem, bele boje pri zrenju
Zrno: krupnije, ujednačeno, žute boje
Klasanje/zrenje: srednje rano/srednje rano

Prinos

Prinos: Visok-vrlo visok (6.200-11.000 kg/ha )
Gustina kod žetve: visoka (650-680 klasova/m2)
Masa 1000 zrna: velika (40-44 gr)

Korišæenje fungicida

Za ostvarenje visokih prinosa, preporučuje se u fazi klasanja najmanje jedan tretman fungicidima.

Kvalitativni pokzatelji

Hektolitarska težina: Velika 74-76 kg
Sadržaj proteina: Nizak 10-11 %
Sadžaj finog ekstrakta: Visok > 80 %
Kvalitetna grupa: Odlična - I klasa

Norma setve

Norma setve u normalnim uslovima: 150 - 180 kg/ha

Ðubrenje

Kompleksna NPK
u odnosu 1:1:1
Azot 40-80 kg aktivne materije/ha u zavisnosti od preduseva i stepena snabdevenosti zemljišta azotom

Otpornost

NA MRAZ Vrlo dobra
NA POLEGANJE Vrlo dobra
NA SUŠU Vrlo dobra
NA TOPLOTNI UDAR Vrlo dobra
NA ŠTUROST ZRNA Vrlo dobra

Otpornost na bolesti

Pepelnica (Erysiphe graminis) Otporna
Fuzarioza (Fusarium spp.) Otporna
Lisna rða (Puccunia Recondita) Vrlo tolerantna
Stabljišna rða (Puccinia graminis) Vrlo tolerantna
Žuta rða (Puccinia Striiformis) Vrlo tolerantna
Pegavost lista (Septoria tritici) Vrlo tolerantna