Kulture » Kukuruz » print

Zlatar

Zlatar

FAO:

200

Za seme
Za silažu
Setva: Rana
Temperatura zemljišta: 10 - 12 оC
Gustina setve zrna/ha: 80-89.000
Razmak u redu cm: 16-18 cm
Gustina u žetvi biljaka/ha: 70 – 75.000

Klip


OblikBroj redovaTip zrnaBoja zrnaMasa 1000 zrna
Konusan16ZubanŽuta380 – 400 g

Kvalitet


SkrobProteiniUljeSvarljivost
70,1%10,0%4,7%65,8%

Ocena


Otpornost na susuTolerantnost na bolestiPrinos t/ha
VisokaOdličnaVrlo visok 12,5 t/h

 

Karakteristike

Ranija žetva, niska vlaga i odličan prinos, dovoljna su garancija za sve proizvođače koji žele hibrid širokog spektra namene, sa mogućnošću gajenja na višim nadmorskim visinama bez znatnijih odstupanja u odnosu na hibride sličnih grupa zrenja.


Stvaranjem ovakvog hibrida, nastojimo se približiti onoj kategoriji proizvođača koji forsiraju mašinsku berbu zrna, a pri tome žele hibrid srednje dužine klipa, krupnog zrna i odličnog prinosa za svoju grupu zrenja bez gubitaka u žetvi.


Zbog toga je selekcija, kod ovog hibrida, bila usmerena u pravcu stvaranja biljke razgranatog korena, stabla visine do 230 cm, srednjeg položaja klipa 70 cm, sa 16 redova zrna u tipu zubana, velike mase.

 

PREPORUKA

Pogodnost za gajenje na slabijim zemljištima, viših nadmorskih visina i sa mogućnošću setve kao postrni usev ili kao usev za rano skidanje u zrnu, daje mu novu dimenziju u pogledu sagledavanja celokupne njegove važnosti. Primenom preporučenih količina čistih hraniva: N 120-140kg/h, P2O5 od 40-60 kg/h i K2O od 40-60 kg/h može se dobiti visok prinos odličnog kvaliteta.