Kulture » Kukuruz » print

Staniša

Staniša

FAO:

300

Za seme
Za silažu
Setva: Rana
Temperatura zemljišta: 10-12 оC
Gustina setve zrna/ha: 75-80.000
Razmak u redu cm: 18-19 cm
Gustina u žetvi biljaka/ha: 60-65.000

Klip


OblikBroj redovaTip zrnaBoja zrnaMasa 1000 zrna
Konusan16ZubanŽuta320-380 g

Kvalitet


SkrobProteiniUljeSvarljivost
69,5%10,2%5,2%66%

Ocena


Otpornost na susuTolerantnost na bolestiPrinos t/ha
Vrlo visokaOdličnaVisok - vrlo visok 13,5

Katakteristike

Zbog svoje široke prilagodljivosti na različite uslove mikro i makro klimata, u kojima ispoljava svoje maksimalne kvalitativne osobine bez značajnih oscilacija u prinosu, a uz minimalnu primenu agrotehnike, djubrenja i zaštite, čini ga jednim od najzahvalnijih proizvodnih hibrida široke namene.

U periodu od 115 dana, formira se i sazreva biljka sa stablom srednje visine do 230 cm, konusnog klipa na visini od 75 cm, sa 16 redova zrna u tipu zubana. Biljka gotovo savršene reakcije na sušu, koja svog vlasnika i u najtežim uslovima ne ostavlja bez prinosa.

 

PREPORUKA

Odličnom reakcijom na manji sklop biljaka po hektaru, sa veoma malom vlagom u fazi berbe, uz mogućnost obezbedjenje dovoljne količine čistih hraniva (N-110-130 kg/ha, P2О5-60-80kg/ha, К2О 40-60 kg/ha) ova biljka teži ka ostvarenju svog maksimalnog prinosa.

U uslovima postrne i zakasnele setve, kao i setve za silažu (povećanje broja biljaka za 5-10%), daje biljke veoma zahvalnog habitusa i zrna koje stoka rado jede, a mogućnost gajenja na višim nadmorkim visinama (do 500 m n.v.) preporuka je za sve regione proizvodnje kukuruza.