Kulture » Kukuruz » print

Spartak

Spartak

FAO:

500

Za seme
Za silažu
Setva: Rana
Temperatura zemljišta: 10 - 12 оC
Gustina setve zrna/ha: 57 - 62.000
Razmak u redu cm: 23 - 25
Gustina u žetvi biljaka/ha: 52 - 57.000

Klip


OblikBroj redovaTip zrnaBoja zrnaMasa 1000 zrna
Konusni16ZubanŽuta380 - 410 g

Kvalitet


SkrobProteiniUljeSvarljivost
71,3%10,1%5,8%70,1%

Ocena


Otpornost na susuTolerantnost na bolestiPrinos t/ha
OdličnaVrlo dobraVisok 9,5 - 13,5 t/h

 

Karakteristike

Ukoliko se želi proizvoditi srednje kasni hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti na najrazličitije agroekološke uslove, uz primenu promenljivog nivoa agrotehnike i zaštite, može se postići setvom ovog hibrida.

 

Formiranjem višeg stabla, 250-260 cm, velike čvrstoće sa konusnim klopim dužine 22-24 cm na visini od 100 cm, sa 16 redova žutih zrna u tipu zubana. Ova biljka obezbedjuje dovoljnu količinu zrna, velike mase (380-410 g), koja zadovoljava i najprobirljivije proizvodjače ove grupe zrenja.

 

Proizvodno tehnološke karakteristike


Za maksimalne rezultate ovaj hibrid, pored preporučene količine čistih hraniva: N od 130-160 kg/ha, P2O5 60-80 kg/ha, K2O 40-60 kg/ha, zahteva preporučeni sklop biljaka po jedinici površine.