Kulture » Kukuruz » print

Rubin

Rubin

FAO:

650

Za seme
Za silažu
Setva: Rana
Temperatura zemljišta: 10 - 12 оC
Gustina setve zrna/ha: 60.000
Razmak u redu cm: 24
Gustina u žetvi biljaka/ha: 50 – 55.000

Klip


OblikBroj redovaTip zrnaBoja zrnaMasa 1000 zrna
Cilindričan14-16ZubanŽuta360 – 400 g

Kvalitet


SkrobProteiniUljeSvarljivost
73,2%10,5%5,5%61,7%

Ocena


Otpornost na susuTolerantnost na bolestiPrinos t/ha
VisokaVisoka, Ustilago, FusariumVrlo visok 14 t/h

 

Karakteristike
 

Stalna težnja ka dobijanju visokih prinosa u sušnim regionima, dovela nas je do stvaranja hibrida kasnije grupe zrenja, koji svoje liderstvo u prinosu ispoljava na boljim zemljištima u uslovima pune agrotehnike, ali i bez značajnijih odstupanja prinosa u odnosu na zemljišta lošijeg kvaliteta.


Ovaj hibrid, daje stablo visine 260-270 cm, sa formiranim krupnim klipom na visini od 95-100 cm i fantastičnim zrnima žute boje, velike mase.

 

PREPORUKA

Svoju dobru animalnu svarljivost i enrgiju silaže ispoljava zahvaljujući unosu adekvatne količine čistih hraniva: N 120-150 kg/ha, P2O5 60-80 kg/ha, К2О 40-60 kg/ha i povećanju broja biljaka za 5-10%.