Kulture » Kukuruz » print

Kristal

Kristal

FAO:

350

Za seme
Za silažu
Setva: Rana
Temperatura zemljišta: 10 - 12 оC
Gustina setve zrna/ha: 65 - 70.000
Razmak u redu cm: 20 - 22
Gustina u žetvi biljaka/ha: 60 – 65.000

Klip


OblikBroj redovaTip zrnaBoja zrnaMasa 1000 zrna
Konusno-cilindričan14-16ZubanŽuta320 – 350 g

Kvalitet


SkrobProteiniUljeSvarljivost
69,6%9,8%4,9%66,1%

Ocena


Otpornost na susuTolerantnost na bolestiPrinos t/ha
OdličnaVrlo dobraVisok 14 t/h

 

Karakteristike

Sve prisutnijom ekonomskom nemogućnošću primene visokog nivoa agrotehnike, a ispoljenijom potrebom za ranijom kombinovanom berbom i oslobađanjem površina za jesenju setvu, usmerilo nas je ka stvaranju hibrida novije generacije koji bi delimično ili u potpunosti mogao odgovoriti surovim ekonomiskim zahtevima tržišne proizvodnje.


Formiranjem nižeg stabla za ovu grupu zrenja (do 250cm), ovaj hybrid čini žetvu znatno lakšom i bržom uz povećanje žetvenog indeksa (odnos težine požnjevenog zrna i tezine žetvenih ostataka). Svojim blago položenim klipom na visini od 100 cm, u rastresitoj komušini, omogućava brzo otpuštanje vlage iz zrna i očuvanje visoke tolerantnosti na značajnije bolesti kukuruza.

 

Proizvodno tehnološke karakteristike


Za maksimalne rezultate ovaj hibrid, pored preporučene količine čistih hraniva: N od 130-160 kg/ha, P2O5 60-80 kg/ha, K2O 40-60 kg/ha, zahteva preporučeni sklop biljaka po jedinici površine.