Kulture » Kukuruz » print

Dukat

Dukat

FAO:

400

Za seme
Za silažu
Setva: Rana
Temperatura zemljišta: 10-12 оC
Gustina setve zrna/ha: 65-71.000
Razmak u redu cm: 20-22
Gustina u žetvi biljaka/ha: 55 – 60.000

Klip


OblikBroj redovaTip zrnaBoja zrnaMasa 1000 zrna
Konusan14-16Polu-tvrdunacŽuto350 – 380 g

Kvalitet


SkrobProteiniUljeSvarljivost
72,4%9,5%5,5%71,2%

Ocena


Otpornost na susuTolerantnost na bolestiPrinos t/ha
VisokaVisokaVrlo visok 14 t/h

 

Karakteristike
 

Neophodnost dobijanja što kvalitetnije koncentrovane stočne hrane sa visokim proteinskim sastavom, usmerila nas je ka stvaranju hibrida tipa Dukata, koji svojim kvalitetom zrna postiže ono što što ga u odnosu na druge hibride čini zanimljivijim i prihvatljivijim.


Svoju fleksibilnost u proizvodnji i odličan prinos obezbedjuje formiranjem jakog i razgranatog korena, stabla visine do 255 cm, dobre čvrstine, sa lako prepoznatljivim konusnim klipom. Ova biljka, pored ostalog, veoma je zanimljiva za proces siliranja, a sa odlikom stay-grina (zelena biljka-zreo klip) dolazi do izražaja njena kvalitativna prednost.

 

PREPORUKA

Potreba za većim količinama čistih hraniva dolazi do izražaja na lošijim terenima i u uslovima loše agrotehnike, dok se u normalnim uslovima količine čistih hraniva za ovaj hibrid kreću: N 110-140 kg/ha, P2O5 60-80 kg/ha, К2О 40-60 kg/ha. U uslovima setve za silažu ispoljava zahtevnost ka povećanju broja biljaka za 5-10%, pri čemu daje biljke dobre svarljivosti i energije silaže.