Kulture » Kukuruz » print

Dijamant

Dijamant

FAO:

600

Za seme
Za silažu
Setva: Rana
Temperatura zemljišta: 10 - 12 оC
Gustina setve zrna/ha: 58 - 60.000
Razmak u redu cm: 24 - 25
Gustina u žetvi biljaka/ha: 52 – 58.000

Klip


OblikBroj redovaTip zrnaBoja zrnaMasa 1000 zrna
Cilindričan16 - 18ZubanŽuta360 – 400 g

Kvalitet


SkrobProteiniUljeSvarljivost
71,6%9,8%5,6%68,7%

Ocena


Otpornost na susuTolerantnost na bolestiPrinos t/ha
DobraDobraVrlo visok - 15,0t/ha

 

Katakteristike
 

U svetlu mnogobrojnih hibrida današnjice, izdvaja se svojim robusnim habitusnim izgledom odajući utisak veoma atraktivne i snažne biljke sa genetskom tedencijom ka stvaranju visokog prinosa kvalitetnog zrna. Tokom svog razvojnog ciklusa obrazuje stablo visine 260-270 cm, sa srednjim položajem (90-100 cm) krupnog klipa, zadržavajući dugo pri tome zelenu boju koja ga preporučuje kao pravi izbor za spremanje silaže.

 

PREPORUKA


U svojoj zahtevnosti za dobrom agrotehnikom, ranom setvom i uz primenu preporučenih količina čistih hraniva: N od 140-160 kg/ha, P2O5 60-80 kg/ha i K2O 40-60 kg/ha osigurava stabilnost useva i u ekstremno teškim uslovima spoljne sredine.