Prodaja kalem pupoljaka


PRODAJA KALEM PUPOLJAKA I PODLOGA VOĆAKA

 

Institut PKB Agroekonomik u svom sastavu ima i matične zasade jabuke, mušmule, višnje i trešnje na površini od 2 ha, za proizvodnju kalem pupoljaka u kategoriji standardnog materijala. U matičnom zasadu su zastupljene sledeće sorte:

 

JABUKA: ajdared, budimka, melroze, zlatni delišes, zlatni delišes klon B, greni smit, jonatan, velsper, gloster, crveni boskop, red griv nojman, jonagold i prima.

 

MUŠMULA: domaća mušmula

 

TREŠNJA: droganova žuta, hedelfingenska, lionska rana, bing, van, rana burlatova, starking hardi džajent i stela.

 

VIŠNJA: montmorensi, keleris 16, hajmanova konzervna, reksele i lara.

 

Takođe, u ponudi su i vegetativne podloge jabuke MM106 i A2.