print rss Bookmark and Share

Koje vrste voća se mogu uzgajati na nadmorskoj visini od 140-143m?

20.11.2012.

Ime i prezime: Snežana Lalić

PITANJE:

Koje vrste voća se mogu uzgajati na nadmorskoj visini od 140-143 m? Na koji način je najbolje odrediti sorte voća koje se mogu zasaditi na zemljištu pomenute nadmorske visine? Kako možemo dobiti informacije čime treba tretirati zemljište da bi rod bio dobar? Unaprijed hvala.

 

ODGOVOR:

Nema ograničenja u pogledu gajenja niti jedne vrste voća na pomenutoj nadmorskoj visini. Ono čemu treba posvetiti pažnju u pogledu ograničenja za gajenje voća jeste:

  • NISKE ZIMSKE TEMPERATURE (ne niže od -20Co);
  • KOLEBANJA TEMPERATURA (krajem zime, početkom proleća u rasponu od +7Co do -10Co);
  • EKSPOZICIJA TERENA (okrenutost brda prema stranama sveta, naime, južna i zapadna ekspozicija su manje povoljne u sredinama sa pojavom jačih zimskih mrazeva i kolebanjem temperature);
  • NAGIB TERENA (ne bi trenalo da bude veći od 5%);
  • KOLIČINA PADAVINA (minimum 500-600 mm tokom vegetacionog perioda).

Pravilan izbor zemljišta je od prvorazrednog značaja za podizanje voćnjaka. Zemljište treba da sadrži do max.60% gline, da nema više od 5% aktivnog kreča (CaO), da mu je pH vrednost (u H2O) 5-8. Zemljišta sa 3% humusa, 5-7mg lakopristupačnog fosfora i 20-25 mg lakopristupačnog kalijuma do dubine od 40cm smatraju se pogodnim za gajenje voća.

 

Pre podizanja voćnjaka najpre treba ispitati plodnost zemljišta, davanjem uzoraka zemljišta na analizu u laboratorije.

 

Janković Zoran, dipl.ing