O nama


 

Institut - PKB AGROEKONOMIK

 

Institut PKB Agroekonomik je osovan pre pet decenija. Nastao je kao izraz istraživačko-razvojne potrebe PKB Korporacije. Naučno istraživački rad odvijao se na polju primenjenog razvojnog istraživanja u domenu biljne, voćarske i stočarske proizvodnje.

 

Stvaranje novih hibrida kukuruza, sorata pšenice, voća i unapređenje stočarstva u oblasti genetike, selekcije, ishrane i reprodukcije domaćih životinja su osnovni pravci rada instituta. Svi ovi poslovi, osim za PKB, obavljaju se i za komercijalna poljoprivredna gazdinstva u okviru porodične poljoprivdene službe uz punu saradnju sa domaćim i inostranim institutima i fakultetima, uz plasman roba na inostrano tržište.

 

Delatnosti Instituta je prvenstveno usmerena ka:

 

Stvaranju visoko prinosnih i stabilnih hibrida kukuruza i sorata pšenica.

Proizvodnji visoko-kategorizovanog semena sopstvenog sortimenta.

Realizaciji i primeni naučno istraživačkih projekata u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

 

 

 

Institut ima 43 zaposlenih i raspolaže sa oglednim poljem veličine 190 ha za ratarsko-povrtarsku proizvodnju i voćarsko-vinogradarsku proizvodnju. Pored toga obradjuje još 300ha zemljišta u zakupu. Ekonomsko dvorište sa poslovnom zgradom, magacinom i ostalim pratećim objektima smešteno je na Oglednom polju - Padinska Skela.

 

Institut svoje poslovne aktivnosti obavlja preko: zavod za ratarstvo i povrtarstvo, zavod za voćarstvo i vinogradarstvo, zavod za stočarstvo, kao i ostalih pratećih službi.

 

Zavod za ratarstvo i povrtarstvo zasniva svoj rad, pored proizvodnje visokokvalitetnih semena ratarskih kultura, na primeni svih pozitivnih rezultata naučno-istraživačkog rada, i u praksi proverenih saznanja iz oblasti selekcije i genetskog unapređenja, mehanizacije, agrotehnike i zaštite. Dalji rad se nastavlja na opsežnim istraživanjima radi kreiranja novih sorata i hibrida osnovnih ratarskih i povrtarskih kultura visokog genetskog potencijala.

 

Zavod za voćarstvo i vinogradarstvo pored proizvodnje ploda jabuke na 20 ha zasađenog jabučnjaka i rasadničke proizvodnje na 5 ha, radi na istraživanjima i primeni savremenih saznanja i rezultata u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji, a posebno u kreiranju kvalitetnih sorata voća.

 

Zavod za stočarstvo pruža naučno-stručne usluge na unapreženju stočarstva u PKB Korporaciji i šire, bavi se istraživanjem iz oblasti ishrane i proizvodnje u stočarstvu.

 

Svi zavodi obavljalju poslove na projektima sufinansiranim od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede RS, precizirane ugovorima.

 

Svoja elitna semena ratarskih kultura i sadnica voća, čiji je autor i proizvođač PKB Agroekonomik plasira na domaćem i inostranom tržištu, a kvalitetom i poslovnošću izgradio je svoj prepoznatljiv brend. Na domaćoj sortnoj listi Institut ima priznatih 26 sorata pšenice i 25 hibrida kukuruza. Na EU liti Institut ima priznata 3 hibrida i 4 sorte pšenice, a na OECD liti se nalazi upisan ceo proizvodnji program Instituta. U mogućnosti smo da vam ponudimo semena viših kategorija, prinosnih 9 sorata pšenice, 1 sortu pivskog ječma i 1 sortu tritikalea, kao i 9 hibrida kukuruza svih FAO grupa zrenja.