Kontakt

Adresa: Industrijsko naselje b.b.,

Padinska Skela, 11213 Beograd

PIB:101853967PDV

Matični broj: 07783647

Šifra delatnosti: 73103

 

Telefoni:

+381 (0) 11 8871 175

+381 (0) 11 8871 550

 

Fax:

+381 (0) 11 8871 125

 

E-mail:

institut@pkbae.rs

institut-pkb@outlook.com

 

 

Maloprodaja:

Adresa: Industrijsko naselje b.b.,

Padinska Skela, 11213 Beograd

Telefon: +381 (0) 11 8871 616

 

 

Contact e-mail adress:


Direktor: Stanislava Jelić
(Direktor)
institut@pkbae.rs
Zamenik direktora: dipl.ing Marko Marković
(Zamenik Direktora)
m.markovic@pkbae.rs
Proizvodnja: dipl.ing Mićo Zoljić
(Rukovodilac proizvodnje)
mico@pkbae.rs
Komercijalna služba: dipl.ing Dušan Maksimović
(Komercijala domaće tržište)
dusan.maksimovic@pkbae.rs
Komercijalna služba:

dipl.ing Saša Nerandžić
(Komercijala domaće tržište)

s.nerandzic@pkbae.rs
Regionalna sližba u stočarstvu:

dipl.ing Milica Vuković
(Tehnolog za stočarstvo)
Dr Aleksandar Miletić
(Tehnolog za ishranu i selekciju domaćih životinja)

milicav@pkbae.rs
a.miletic@pkbae.rs

Gde se nalazimo?