Kontakt

Adresa: Industrijsko naselje b.b.,

Padinska Skela, 11213 Beograd

PIB:101853967PDV

Matični broj: 07783647

Šifra delatnosti: 73103

 

Telefoni:

+381 (0) 11 8871 175

+381 (0) 11 8871 550

 

Fax:

+381 (0) 11 8871 125

 

E-mail:

institut@pkbae.rs

institut-pkb@outlook.com

 

 

Maloprodaja:

Adresa: Industrijsko naselje b.b.,

Padinska Skela, 11213 Beograd

Telefon: +381 (0) 11 8871 616

 

 

Kontak e-mail adrese:


Direktor: Marko Marković
(Direktor)
m.markovic@pkbae.rs
Finansijska služba: Ljiljana Savić
(Rukovodilac finansijske službe)
ljilja.s@pkbae.rs
Komercijalna služba: Marko Marković
(Rukovodilac komercijalne službe)
m.markovic@pkbae.rs
Semenarstvo: Dipl.ing Saša Nerandžić
(Rukovodilac odeljenja stručne i zdravstvene kontrole semenskih
useva i sadnog materijala i zaštite bilja)
s.nerandzic@pkbae.rs
Selekcija kukuruza:

Dipl.ing Nada Erić
(Rukovodilac odeljenja za selekciju kukuruza)

n.eric@pkbae.rs
Selekcija pšenice: Dipl.ing Vesna Trkulja
(Rukovodilac odeljenja selekcije strnih žita)
v.trkulja@pkbae.rs
Voćarstvo:

Dipl.ing Zoran Janković
(Rukovodilac odeljenja za voćarstvo i vinogradarstvo)

z.jankovic@pkbae.rs
Stočarstvo:

Dipl.ing Milica Vuković
(Rukovodilac odeljenja za stočarstvo)

milicav@pkbae.rs

Gde se nalazimo?