Kontakt

Adresa: Industrijsko naselje b.b.,

Padinska Skela, 11213 Beograd

PIB:101853967PDV

Matični broj: 07783647

Šifra delatnosti: 73103

 

Telefoni:

+381 (0) 11 8871 175

+381 (0) 11 8871 550

 

Fax:

+381 (0) 11 8871 125

+381 (0) 61 820 71 02

 

E-mail:

institut@pkbae.rs

institut-pkb@outlook.com

 

 

Maloprodaja:

Adresa: Industrijsko naselje b.b.,

Padinska Skela, 11213 Beograd

Telefon: +381 (0) 11 8871 616

 

 

Kontak e-mail adrese:


v.d.direktora: Dr Petar stojić
(v.d.direktora)
pstojic@pkbae.rs
Finansijska služba: Ljiljana Savić
(Rukovodilac finansijske službe)
ljilja.s@pkbae.rs
Komercijalna služba: Marko Marković
(Rukovodilac komercijalne službe)
m.markovic@pkbae.rs
Semenarstvo: Dipl.ing Saša Nerandžić
(Rukovodilac za organizaciju semenske proizvodnje
u zemlji i inostranstvu)
s.nerandzic@pkbae.rs
Selekcija kukuruza:

Dipl.ing Nada Erić
(Rukovodilac odeljenja za selekciju kukuruza)

n.eric@pkbae.rs
Selekcija pšenice: Akademik Dr Nenad Đurić
(Rukovodilac selekcije pšenice)
Dipl.ing Vesna Trkulja
(Stručni saradnik)
n.djuric@pkbae.rs
v.trkulja@pkbae.rs
Voćarstvo:

Dipl.ing Zoran Janković
(Rukovodilac odeljenja za voćarstvo i vinogradarstvo)
Dipl.biol. Snežana Djurović
(Stručni saradnik)
Dipl.ing Aleksandra Zečević
(Stručni saradnik)

z.jankovic@pkbae.rs
s.djurovic@pkbae.rs
a.zecevic@pkbae.rs
Stočarstvo:

Dr.Petar Stojić
(Rukovodilac odeljenja za stočarstvo)
Dipl.ing Milica Vuković
(Stručni saradnik)
Dipl.ing Aleksandar Miletić
(Stručni saradnik)

milicav@pkbae.rs
a.miletic@pkbae.rs
Zaštita bilja:

Mr Slobodanka Marković
(Rukovodilac odeljenja za zaštitu bilja)
Dipl.ing Jelena Milošević
(Stručni saradnik)
Dipl.ing Zlata Gavrilovic
(Stručni saradnik)

bobam@pkbae.rs
jelena.m@pkbae.rs
z.gavrilovic@pkbae.rs

Gde se nalazimo?